วิธีเลือกสร้อยคอให้เหมาะกับคุณ

คนหน้ากลม ควรใส่สร้อยคอเส้นยาวจนถึงอก เพื่อช่วยให้ใบหน้าคุณดูยาวขึ้น และอย่าได้สวมสร้อยแบบโช้คเกอร์ เว้นแต่ว่าคุณจะมีช่วงคอยาวพอ แต่ถ้าคุณเป็นคนหน้าอกใหญ่หรือมีหน้าท้อง สร้อยคอยาวที่ยาวจนรดอกหรือช่วงเอว รังแต่จะเน้นสายตาให้คนหันมามองตรงจุดนั้นเป็นตาเดียว ฉะนั้นจึงควรเลือกสร้อยคอที่สั้นเหนือช่วงอกก็จะดี

หน้ารูปหัวใจและรูปหน้าเหลี่ยม ควรเลือกสร้อยคอยาว สร้อยคอเป็นห่วงกลม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวหน้ารูปหัวใจที่มีช่วงคอยาวจะสวมโช้กเกอร์ได้สวยมากทีเดียว ข้อห้ามสำหรับการใส่
โช้กเกอร์ก็คือ สาวเอวสั้น และสาวหน้าอกใหญ่ เพราะรังแต่จะเน้นหน้าอกหน้าใจ และจะทำให้เอวของคุณดูสั้นมากขึ้นเท่านั้น

วิธีเลือกสร้อยคอให้เหมาะกับคุณ

คนหน้ากลม ควรใส่สร้อยคอเส้นยาวจนถึงอก เพื่อช่วยให้ใบหน้าคุณดูยาวขึ้น และอย่าได้สวมสร้อยแบบโช้คเกอร์ เว้นแต่ว่าคุณจะมีช่วงคอยาวพอ แต่ถ้าคุณเป็นคนหน้าอกใหญ่หรือมีหน้าท้อง สร้อยคอยาวที่ยาวจนรดอกหรือช่วงเอว รังแต่จะเน้นสายตาให้คนหันมามองตรงจุดนั้นเป็นตาเดียว ฉะนั้นจึงควรเลือกสร้อยคอที่สั้นเหนือช่วงอกก็จะดี

หน้ารูปหัวใจและรูปหน้าเหลี่ยม ควรเลือกสร้อยคอยาว สร้อยคอเป็นห่วงกลม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวหน้ารูปหัวใจที่มีช่วงคอยาวจะสวมโช้กเกอร์ได้สวยมากทีเดียว ข้อห้ามสำหรับการใส่
โช้กเกอร์ก็คือ สาวเอวสั้น และสาวหน้าอกใหญ่ เพราะรังแต่จะเน้นหน้าอกหน้าใจ และจะทำให้เอวของคุณดูสั้นมากขึ้นเท่านั้น