ต่างหูกับตัวคุณ

จำไว้ว่าต่างหูที่ดีควรจะต่างจากรูปหน้าของคุณ ไม่ใช่ว่ามีรูปทรงเดียวกับใบหน้าของคุณเป๊ะ ต่างหูระย้าหรือต่างหูทิ้งชายย้อยอาจจะทำให้ใบหน้าและลำคอของคุณดูยาวขึ้น แต่ก็อีกนั่นแหละ ถ้าหากว่ายาวเกินไปก็อาจมีผลตรงกันข้ามได้เช่นกัน ความยาวในระยะปลอดภัยก็คือใต้กรามค่ะ 

หน้ารูปไข่ เหมาะกับต่างหูกลม ตุ้มหู หรือต่างหูแบบห่วง แต่ถ้าเป็นต่างหูรูปสามเหลี่ยม หรือต่างหูระย้า
จะเก๋ไก๋เป็นพิเศษ

หน้ากลม ให้พยายามหลีกเลี่ยมต่างหูกลมอันใหญ่เป้ง หรือตุ้มหูปันโต ควรเลือกต่างหูรูปสี่เหลี่ยม สาม
เหลี่ยม หรือต่างหูแบบทิ้งชายย้อยก็ดี

หน้ารูปหัวใจ คุณโชคดีอะไรเช่นนี้ สวมต่างหูรูปอะไรก็ได้ ยกเว้นต่างหูรูปสามเหลี่ยม หรือรูปหัวใจ

หน้าเหลี่ยม ต่างหูอันเล็ก รูปไข่ หรือสามเหลี่ยม รวมทั้งต่างหูแบบห่วงเหมาะกับคุณที่สุด หน้าเหลี่ยม
ดูดีกับต่างหูกลม และต่างหูแบบห่วง
 

ต่างหูกับตัวคุณ

จำไว้ว่าต่างหูที่ดีควรจะต่างจากรูปหน้าของคุณ ไม่ใช่ว่ามีรูปทรงเดียวกับใบหน้าของคุณเป๊ะ ต่างหูระย้าหรือต่างหูทิ้งชายย้อยอาจจะทำให้ใบหน้าและลำคอของคุณดูยาวขึ้น แต่ก็อีกนั่นแหละ ถ้าหากว่ายาวเกินไปก็อาจมีผลตรงกันข้ามได้เช่นกัน ความยาวในระยะปลอดภัยก็คือใต้กรามค่ะ 

หน้ารูปไข่ เหมาะกับต่างหูกลม ตุ้มหู หรือต่างหูแบบห่วง แต่ถ้าเป็นต่างหูรูปสามเหลี่ยม หรือต่างหูระย้า
จะเก๋ไก๋เป็นพิเศษ

หน้ากลม ให้พยายามหลีกเลี่ยมต่างหูกลมอันใหญ่เป้ง หรือตุ้มหูปันโต ควรเลือกต่างหูรูปสี่เหลี่ยม สาม
เหลี่ยม หรือต่างหูแบบทิ้งชายย้อยก็ดี

หน้ารูปหัวใจ คุณโชคดีอะไรเช่นนี้ สวมต่างหูรูปอะไรก็ได้ ยกเว้นต่างหูรูปสามเหลี่ยม หรือรูปหัวใจ

หน้าเหลี่ยม ต่างหูอันเล็ก รูปไข่ หรือสามเหลี่ยม รวมทั้งต่างหูแบบห่วงเหมาะกับคุณที่สุด หน้าเหลี่ยม
ดูดีกับต่างหูกลม และต่างหูแบบห่วง