วิธีทำความสะอาดเพชรแบบง่ายๆ

คือการใส่เพชรลงไปแช่ในน้ำยาล้างเครื่องประดับอย่างอ่อน ๆ อาจจะเขย่าเบา ๆ สักครู่ หรือทิ้งเอาไว้ให้คราบไขมันอ่อนตัวและหลุดออก ตกตะกอนนอนก้น 

ไม่แนะนำให้ใช้ของแหลมคม เช่นไม้จิ้มฟัน แคะเขี่ยสิ่งสกปรก เนื่องจากการเกาะเพชรของตัวเรือนบางแบบมีความอ่อนอาจทำให้เพชรหลุดออกมา หรือเพชร พลอยอาจจะคลอนได้ แต่หากคราบติดแน่น แนะนำให้แ่ช่น้ำยาให้นานขึ้น แล้วใช้แปรงสีฟัน (เก่าๆ ) ปัดเบา ๆ โดยเฉพาะตรงส่วนแหลม ๆ ที่อยู่ด้านล่างตัวเรือน

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำว่า ไม่ให้นำเพชรใส่สารเคมี หรือน้ำยาอะไรก็ตาม หรือแม้แต่น้ำ แล้วนำเพชรมาต้ม เพราะหากเผลอลืมดู เพชร พลอยอาจแตกออก และตัวเรือนที่เป็นทอง ทองขาว อาจจะไหม้เกรียมได้ แม้จะซ่อมแซมด้วยการชุบใหม่ตัวเรือนก็จะไม่เงางาม เพราะไหม้เข้าเนื้อสารเคมีหรือน้ำยาที่ต้มด้วยกันทำปฏิกิริยากันไปแล้ว

เรื่องตัวเรือนที่เกาะเพชรไว้ หมั่นดูแล คอยสังเกตว่ามีการสึกหรอเนื่องจากกรด เหงื่อ หรือสารเคมีที่เราอาจไปสัมผัส หรือหนามเตยเกิดเบี้ยวเพราะไปเกี่ยวกับอะไรแรง ๆ หากหนามเตยหลุดออกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมทันที อย่าใส่ต่อเพราะเพชรพลอยอาจหลุดหายได้

วิธีทำความสะอาดเพชรแบบง่ายๆ

คือการใส่เพชรลงไปแช่ในน้ำยาล้างเครื่องประดับอย่างอ่อน ๆ อาจจะเขย่าเบา ๆ สักครู่ หรือทิ้งเอาไว้ให้คราบไขมันอ่อนตัวและหลุดออก ตกตะกอนนอนก้น 

ไม่แนะนำให้ใช้ของแหลมคม เช่นไม้จิ้มฟัน แคะเขี่ยสิ่งสกปรก เนื่องจากการเกาะเพชรของตัวเรือนบางแบบมีความอ่อนอาจทำให้เพชรหลุดออกมา หรือเพชร พลอยอาจจะคลอนได้ แต่หากคราบติดแน่น แนะนำให้แ่ช่น้ำยาให้นานขึ้น แล้วใช้แปรงสีฟัน (เก่าๆ ) ปัดเบา ๆ โดยเฉพาะตรงส่วนแหลม ๆ ที่อยู่ด้านล่างตัวเรือน

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำว่า ไม่ให้นำเพชรใส่สารเคมี หรือน้ำยาอะไรก็ตาม หรือแม้แต่น้ำ แล้วนำเพชรมาต้ม เพราะหากเผลอลืมดู เพชร พลอยอาจแตกออก และตัวเรือนที่เป็นทอง ทองขาว อาจจะไหม้เกรียมได้ แม้จะซ่อมแซมด้วยการชุบใหม่ตัวเรือนก็จะไม่เงางาม เพราะไหม้เข้าเนื้อสารเคมีหรือน้ำยาที่ต้มด้วยกันทำปฏิกิริยากันไปแล้ว

เรื่องตัวเรือนที่เกาะเพชรไว้ หมั่นดูแล คอยสังเกตว่ามีการสึกหรอเนื่องจากกรด เหงื่อ หรือสารเคมีที่เราอาจไปสัมผัส หรือหนามเตยเกิดเบี้ยวเพราะไปเกี่ยวกับอะไรแรง ๆ หากหนามเตยหลุดออกให้ส่งผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมทันที อย่าใส่ต่อเพราะเพชรพลอยอาจหลุดหายได้