เคล็ดลับการเลือกแหวน

มืออวบ – นิ้วอวบงาม : แหวนที่เหมาะกับมือนิ้วแบบนี้ ควรมีก้านแหวนเรียวๆ ส่วนอัญมณีที่ตกแต่งอยู่ที่หัวแหวนนั้น ควรมีขนาดใหญ่สักหน่อย และมีรูปทรงในทางยาว เช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ ถ้าหากเลือกแหวนตามข้อแนะนำก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบไม่สั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น

 

มือเรียว – นิ้วเรียวงาม : ถือว่าได้เปรียบกว่านิ้วและมือแบบอื่นๆ เพราะสามารถสวมแหวนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าแหวนรูปทรงยาวตามนิ้ว รูปทรงขวางนิ้ว แหวนเพชรแถวหรือแหวนเพชรเดี่ยว ควรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีลักษณะใหญ่ แบบดูแข็งมากคล้ายแหวนผู้ชาย   

มือสั้น – นิ้วสั้น : ต้องเลือกแหวนให้ดีเพราะแบบแหวนบางแบบก็ยิ่งเน้นให้มือและนิ้วดูสั้นไม่สวย มากขึ้นอีกโดยมือและนิ้วที่มีรูปทรงแบบนี้ ควรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วน อัญมณีที่นำมาทำเป็นหัวแหวนควรเป็นรูปไม่ยาว รูปหัวใจ และมีขนาดใหญ่พอควร บ่าแหวนไม่ควรทำเป็นก้านเล็กๆ หรือหนาใหญ่ เด็ดขาด เพราะมือท่านจะดูสั้นหนักขึ้นไปอีก  

มือยาว – นิ้วยาว : ส่วนใหญ่ท่านที่มีมือยาว – นิ้วยาว ก็มักจะมีหุ่นที่ได้สัดส่วน ผอมสูง แต่ไม่เป็นผลดีต่อ การสวมแหวน เพราะจะมีเนื้อบริเวณโคนนิ้วน้อย ข้อนิ้วใหญ่  เมื่อสวมแหวน แหวนก็จะติดข้อ แต่เมื่อหลุดเข้านิ้วไปแหวนกลับหลวมหมุนไปมาได้ ซึ่งทำให้ควรเลือกแหวนที่กว้างและยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้วเท่านั้น เพราะจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้น ช่วยลดความผอมยาวของนิ้วลง อัญมณีที่ทำหัวแหวนไม่ควรสูงมากนัก ส่วนนิ้วที่เหมาะจะสวมแหวนนี้ควรจะเป็นนิ้วกลาง เพราะนิ้วนี้จะผอมยาวดูสูงกว่านิ้วอื่นๆ ทั้งหมด

cre: http://blog.eduzones.com/wigi/712 

เคล็ดลับการเลือกแหวน

มืออวบ – นิ้วอวบงาม : แหวนที่เหมาะกับมือนิ้วแบบนี้ ควรมีก้านแหวนเรียวๆ ส่วนอัญมณีที่ตกแต่งอยู่ที่หัวแหวนนั้น ควรมีขนาดใหญ่สักหน่อย และมีรูปทรงในทางยาว เช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ ถ้าหากเลือกแหวนตามข้อแนะนำก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบไม่สั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น

 

มือเรียว – นิ้วเรียวงาม : ถือว่าได้เปรียบกว่านิ้วและมือแบบอื่นๆ เพราะสามารถสวมแหวนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าแหวนรูปทรงยาวตามนิ้ว รูปทรงขวางนิ้ว แหวนเพชรแถวหรือแหวนเพชรเดี่ยว ควรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีลักษณะใหญ่ แบบดูแข็งมากคล้ายแหวนผู้ชาย   

มือสั้น – นิ้วสั้น : ต้องเลือกแหวนให้ดีเพราะแบบแหวนบางแบบก็ยิ่งเน้นให้มือและนิ้วดูสั้นไม่สวย มากขึ้นอีกโดยมือและนิ้วที่มีรูปทรงแบบนี้ ควรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ส่วน อัญมณีที่นำมาทำเป็นหัวแหวนควรเป็นรูปไม่ยาว รูปหัวใจ และมีขนาดใหญ่พอควร บ่าแหวนไม่ควรทำเป็นก้านเล็กๆ หรือหนาใหญ่ เด็ดขาด เพราะมือท่านจะดูสั้นหนักขึ้นไปอีก  

มือยาว – นิ้วยาว : ส่วนใหญ่ท่านที่มีมือยาว – นิ้วยาว ก็มักจะมีหุ่นที่ได้สัดส่วน ผอมสูง แต่ไม่เป็นผลดีต่อ การสวมแหวน เพราะจะมีเนื้อบริเวณโคนนิ้วน้อย ข้อนิ้วใหญ่  เมื่อสวมแหวน แหวนก็จะติดข้อ แต่เมื่อหลุดเข้านิ้วไปแหวนกลับหลวมหมุนไปมาได้ ซึ่งทำให้ควรเลือกแหวนที่กว้างและยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้วเท่านั้น เพราะจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้น ช่วยลดความผอมยาวของนิ้วลง อัญมณีที่ทำหัวแหวนไม่ควรสูงมากนัก ส่วนนิ้วที่เหมาะจะสวมแหวนนี้ควรจะเป็นนิ้วกลาง เพราะนิ้วนี้จะผอมยาวดูสูงกว่านิ้วอื่นๆ ทั้งหมด

cre: http://blog.eduzones.com/wigi/712