ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเพชร

ความเชื่อที่ 1 : เพชรที่มีสีขาวใสหรือเพชรที่มีความบริสุทธิ์มาก จะทำให้เพชรมีประกายระยิบระยับ เล่นไฟสวยมากยิ่งขึ้น

ความเป็นจริง : สีของ เพชร (Color) และ ความบริสุทธิ์ของเพชร (Clarity) มีความสำคัญกับประกายของเพชรน้อยกว่าการเจียระไนเพราะถ้าเพชรถูกเจียระไน ตื้นไปหรือลึกเกินไปไม่ได้สัดส่วน จะทำให้การสะท้อนแสงหรือเล่นไฟน้อย แต่ถ้าเพชรถูกเจียระไนแบบมีสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้แสงนั้นสะท้อนขึ้นทางด้านบนของเพชร และทำให้เพชรมีประกายระยิบระยับมากขึ้น ส่วนสีของเพชรหรือที่บ้านเราเรียกว่าน้ำ นั้นเป็นแค่ตัวบ่งบอกสีของเพชรเท่านั้นเองว่าเพชรเม็ดนั้นมีสีขาวใส เพชรเม็ดนั้นมีสีขาวอมเหลืองส่วนความบริสุทธิ์ของเพชร นั้นคือสิ่งที่บอกว่าเพชรเม็ดนั้นสมบูรณ์แบบแค่ไหน มีตำหนิมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองความเชื่อที่ 2 : เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตเท่ากัน ย่อมมีขนาดเท่ากันเสมอ
 
ความเป็นจริง : เพชรสองเม็ดที่มีน้ำหนักกะรัตเท่ากันก็ดูมีขนาดแตกต่างกันได้ ถ้าเจียรเพชรให้มีหน้ากว้างจะทำให้เพชรดูมีขนาดใหญ่กว่าเพชรที่เจียรหน้าแคบ แต่ก็อาจทำให้เพชรเม็ดนั้นสะท้อนแสงหรือเล่นไฟได้น้อย ตรงกันข้ามถ้าเจียรให้มีหน้าแคบจะทำให้เพชรเล่นไฟดีแต่ก็ทำให้เพชรดูมีขนาด เล็กกว่าอีกเพชรอีกเม็ดหนึ่งความเชื่อที่ 3 : เพชรแข็งแกร่งที่สุดไม่มีวันแตกหักได้
 
ความเป็นจริง : เพชรเป็นธาตุที่มีความแข็งที่สุดในโลก และเพชรก็สามารถมีรอยขีดข่วนหรือแตกหักได้เช่นกัน หากถูกกระแทกแรงๆ เพราะเพชรก็มีความเปราะ นอกจากนี้เพชรถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับโดยมีตัวเรือนเป็นโลหะต่าง ๆ เช่น แพลททินัม ทอง ซึ่งอาจมีผลให้เพชรบิ่นได้เช่นกันหากมีรูปแบบการฝังที่ไม่เหมาะสมกับรูปทรงของเพชร


 

ความเชื่อที่ 4 : เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตมากกว่า ย่อมมีราคาที่แพงกว่าที่มีน้ำหนักกะรัตน้อยกว่าเสมอ
 
ความเป็นจริง : ไม่จำเป็นเสมอไปที่เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตมากกว่า จะราคาที่แพงกว่าที่มีน้ำหนักกะรัตน้อยกว่าเพราะถ้าในกรณีที่เพชรเม็ดใหญ่นั้น มีคุณสมบัติ 4C ที่ด้อยกว่าเพชรเม็ดเล็ก เพชรเม็ดใหญ่ก็อาจมีราคาที่น้อยกว่าเพชรเม็ดเล็กได้ความเชื่อที่ 5 : เพชรหรือแหวนเพชรที่มีจำนวนเหลี่ยม (facet) มากทำให้เพชรเล่นไฟดีกว่าเพชรที่มีจำนวนเหลี่ยมน้อยกว่า
 
ความเป็นจริง : การที่เพชรจะเล่นไฟดีหรือสะท้อนประกายแสงที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน เหลี่ยมเพชรที่มากกว่า หากแต่อยู่ที่ฝีมือการเจียระไนเพชรของช่างที่เจียรเพชรให้มีสัดส่วนของแต่ละ เหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดจึงทำให้เหลี่ยมของเพชรช่วยสะท้อนแสงออกมาด้านบนของ ตัวเพชรได้ดีที่สุดและทำให้เพชรที่คุณสวมใส่อยู่มีประกายมากยิ่งขึ้น

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเพชร

ความเชื่อที่ 1 : เพชรที่มีสีขาวใสหรือเพชรที่มีความบริสุทธิ์มาก จะทำให้เพชรมีประกายระยิบระยับ เล่นไฟสวยมากยิ่งขึ้น

ความเป็นจริง : สีของ เพชร (Color) และ ความบริสุทธิ์ของเพชร (Clarity) มีความสำคัญกับประกายของเพชรน้อยกว่าการเจียระไนเพราะถ้าเพชรถูกเจียระไน ตื้นไปหรือลึกเกินไปไม่ได้สัดส่วน จะทำให้การสะท้อนแสงหรือเล่นไฟน้อย แต่ถ้าเพชรถูกเจียระไนแบบมีสัดส่วนที่เหมาะสม จะทำให้แสงนั้นสะท้อนขึ้นทางด้านบนของเพชร และทำให้เพชรมีประกายระยิบระยับมากขึ้น ส่วนสีของเพชรหรือที่บ้านเราเรียกว่าน้ำ นั้นเป็นแค่ตัวบ่งบอกสีของเพชรเท่านั้นเองว่าเพชรเม็ดนั้นมีสีขาวใส เพชรเม็ดนั้นมีสีขาวอมเหลืองส่วนความบริสุทธิ์ของเพชร นั้นคือสิ่งที่บอกว่าเพชรเม็ดนั้นสมบูรณ์แบบแค่ไหน มีตำหนิมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองความเชื่อที่ 2 : เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตเท่ากัน ย่อมมีขนาดเท่ากันเสมอ
 
ความเป็นจริง : เพชรสองเม็ดที่มีน้ำหนักกะรัตเท่ากันก็ดูมีขนาดแตกต่างกันได้ ถ้าเจียรเพชรให้มีหน้ากว้างจะทำให้เพชรดูมีขนาดใหญ่กว่าเพชรที่เจียรหน้าแคบ แต่ก็อาจทำให้เพชรเม็ดนั้นสะท้อนแสงหรือเล่นไฟได้น้อย ตรงกันข้ามถ้าเจียรให้มีหน้าแคบจะทำให้เพชรเล่นไฟดีแต่ก็ทำให้เพชรดูมีขนาด เล็กกว่าอีกเพชรอีกเม็ดหนึ่งความเชื่อที่ 3 : เพชรแข็งแกร่งที่สุดไม่มีวันแตกหักได้
 
ความเป็นจริง : เพชรเป็นธาตุที่มีความแข็งที่สุดในโลก และเพชรก็สามารถมีรอยขีดข่วนหรือแตกหักได้เช่นกัน หากถูกกระแทกแรงๆ เพราะเพชรก็มีความเปราะ นอกจากนี้เพชรถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับโดยมีตัวเรือนเป็นโลหะต่าง ๆ เช่น แพลททินัม ทอง ซึ่งอาจมีผลให้เพชรบิ่นได้เช่นกันหากมีรูปแบบการฝังที่ไม่เหมาะสมกับรูปทรงของเพชร


 

ความเชื่อที่ 4 : เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตมากกว่า ย่อมมีราคาที่แพงกว่าที่มีน้ำหนักกะรัตน้อยกว่าเสมอ
 
ความเป็นจริง : ไม่จำเป็นเสมอไปที่เพชรที่มีน้ำหนักกะรัตมากกว่า จะราคาที่แพงกว่าที่มีน้ำหนักกะรัตน้อยกว่าเพราะถ้าในกรณีที่เพชรเม็ดใหญ่นั้น มีคุณสมบัติ 4C ที่ด้อยกว่าเพชรเม็ดเล็ก เพชรเม็ดใหญ่ก็อาจมีราคาที่น้อยกว่าเพชรเม็ดเล็กได้ความเชื่อที่ 5 : เพชรหรือแหวนเพชรที่มีจำนวนเหลี่ยม (facet) มากทำให้เพชรเล่นไฟดีกว่าเพชรที่มีจำนวนเหลี่ยมน้อยกว่า
 
ความเป็นจริง : การที่เพชรจะเล่นไฟดีหรือสะท้อนประกายแสงที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวน เหลี่ยมเพชรที่มากกว่า หากแต่อยู่ที่ฝีมือการเจียระไนเพชรของช่างที่เจียรเพชรให้มีสัดส่วนของแต่ละ เหลี่ยมที่เหมาะสมที่สุดจึงทำให้เหลี่ยมของเพชรช่วยสะท้อนแสงออกมาด้านบนของ ตัวเพชรได้ดีที่สุดและทำให้เพชรที่คุณสวมใส่อยู่มีประกายมากยิ่งขึ้น