ศัพท์เฉพาะกลุ่มเพชร

4 C's เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มเพชร คือ 4 ลักษณะของเพชร เพื่อนำไปประเมินราคาและคุณภาพของเพชร

C ตัวที่ 1 คือ Carat (กะรัต)
กะรัต คือ หน่วยวัดขนาด น้ำหนักของเพชร [1 กะรัต=200 มิลลิกรัม] หากน้อยกว่า 1 กะรัต เช่น 0.50 เรียกว่า 0.50 ตังค์[Point] หรือ 50 ตังค์[Point] ยิ่งเพชรมีขนาดใหญ่ราคาก็จะยิ่งแพงถึง2เท่าแม้น้ำเพชรจะไม่สูงก็ตาม เพราะเพชรที่มีขนาดใหญ่จะหายากเป็นพิเศษ และสามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน แยกแยะได้ง่าย

C ตัวที่ 2 Cut (การเจียรไน)
การเจียไรเปรียบเสมือนรูปร่าง การที่เราจะมีรูปร่างดีได้ต้องผ่านการฝึกฝน ก็เหมือนการที่จะมีเพชรสวยไฟดี ต้องผ่านการเจียรไนโดยช่างที่มีความชำนาญมาก ต้องรู้มุมของแสงไฟที่ตกสะท้อนกันให้เกิดความสวยงามหรือศัพท์เฉพาะเรียกว่า "เล่นไฟดี" หากเราดูไม่เป็น เพชรบางเม็ดจะมีใบประกาศจากสถาบันต่างๆที่เชื่อถือได้ เช่น GIA,HRD,GIT,IGI เป็นต้น 
เกรดความสวยของการเจียรไนแบ่งได้ 4 ระดับคือ 
Excellent    ดีเยี่ยม
Very Good    ดีมาก
Good        ดี
Fair        พอใช้

C ตัวที่ 3 Color (สี)
สีเพชร หรือศัพท์เฉพาะเรียกว่า "น้ำ" มีตั้งแต่เพชร ไร้สีจนถึงเหลือง สีเพชรสูง ขาว ราคายิ่งแพง น้ำเพชรสูงสุดเริ่มที่ 100,99,98,97,96,95 ไล่มาเรื่อยๆ สามารถแยกกลุ่มเพชรคร่าวๆได้ 3 กลุ่มคือ
1. ไร้สี (D=100,E=99%,F=98%) 
2. เกือบไร้สี (G=97%,H=96%,I=95%,J=95%)
3. สีเหลืองจากๆ (K=94%,L=93%,M=92%) 

C ตัวที่ 4  Clarity (ความสะอาด)
เพชรที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนนั้นหายากมาก ส่วนมากที่พบเจอจะมีสิ่งเจือปน ตำหนิบ้างเล็กน้อยจนถึงมีมาก ทำให้เพชรที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนนั้นราคาแพงไปด้วย แต่เพชรสวยนั้นไม่จำเป็นต้องไร้ตำหนิซะทีเดียวเพราะบางครั้งตำหนิต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะมองเห็นไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เราสามารถจัดระดับความบริสุทธิ์ของเพชรได้ 6 ระดับ ดังนี้
1.FL (Flawless) - ไร้ตำหนิ ทั้งภายนอกและภายใน ราคาสูง
2.IF (Internal Flawless) - มีตำหนิเล็กมากๆ เห็นได้ยาก บางครั้งอาจเห็นได้ตรงเหลี่ยมพาวิเลียนเท่านั้น หรือไม่เห็นเลยจากการใช้กล้องขยาย 10 เท่า
3.VVS1/VVS2 (Very Very Slight Inclusions) มีตำหนิเล็กมาก ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องที่ขยาย 10 เท่าถึงจะมองเห็น
4.VS1/VS2 (Very Slight Inclusions) มีตำหนิเล็กน้อย บางจุดอาจมองด้วยตาเปล่าได้ แต่ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าถึงจะเห็นทั้งหมด
5.SI1/SI2 (Slight Inclusions, 99% Eye Clean)มีตำหนิน้อย 1คนใน100คน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และ ใช้กล้องขยาย 10 เท่าถึงจะเห็นชัดเจน
6.I1/I2/I3 (Imperfect) มีตำหนิเด่นชัด สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้กล้องขยาย10เท่า ราคาสมเหตุสมผล เหมาะสำหรับคนงบน้อย

ศัพท์เฉพาะกลุ่มเพชร

4 C's เป็นศัพท์เฉพาะกลุ่มเพชร คือ 4 ลักษณะของเพชร เพื่อนำไปประเมินราคาและคุณภาพของเพชร

C ตัวที่ 1 คือ Carat (กะรัต)
กะรัต คือ หน่วยวัดขนาด น้ำหนักของเพชร [1 กะรัต=200 มิลลิกรัม] หากน้อยกว่า 1 กะรัต เช่น 0.50 เรียกว่า 0.50 ตังค์[Point] หรือ 50 ตังค์[Point] ยิ่งเพชรมีขนาดใหญ่ราคาก็จะยิ่งแพงถึง2เท่าแม้น้ำเพชรจะไม่สูงก็ตาม เพราะเพชรที่มีขนาดใหญ่จะหายากเป็นพิเศษ และสามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน แยกแยะได้ง่าย

C ตัวที่ 2 Cut (การเจียรไน)
การเจียไรเปรียบเสมือนรูปร่าง การที่เราจะมีรูปร่างดีได้ต้องผ่านการฝึกฝน ก็เหมือนการที่จะมีเพชรสวยไฟดี ต้องผ่านการเจียรไนโดยช่างที่มีความชำนาญมาก ต้องรู้มุมของแสงไฟที่ตกสะท้อนกันให้เกิดความสวยงามหรือศัพท์เฉพาะเรียกว่า "เล่นไฟดี" หากเราดูไม่เป็น เพชรบางเม็ดจะมีใบประกาศจากสถาบันต่างๆที่เชื่อถือได้ เช่น GIA,HRD,GIT,IGI เป็นต้น 
เกรดความสวยของการเจียรไนแบ่งได้ 4 ระดับคือ 
Excellent    ดีเยี่ยม
Very Good    ดีมาก
Good        ดี
Fair        พอใช้

C ตัวที่ 3 Color (สี)
สีเพชร หรือศัพท์เฉพาะเรียกว่า "น้ำ" มีตั้งแต่เพชร ไร้สีจนถึงเหลือง สีเพชรสูง ขาว ราคายิ่งแพง น้ำเพชรสูงสุดเริ่มที่ 100,99,98,97,96,95 ไล่มาเรื่อยๆ สามารถแยกกลุ่มเพชรคร่าวๆได้ 3 กลุ่มคือ
1. ไร้สี (D=100,E=99%,F=98%) 
2. เกือบไร้สี (G=97%,H=96%,I=95%,J=95%)
3. สีเหลืองจากๆ (K=94%,L=93%,M=92%) 

C ตัวที่ 4  Clarity (ความสะอาด)
เพชรที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนนั้นหายากมาก ส่วนมากที่พบเจอจะมีสิ่งเจือปน ตำหนิบ้างเล็กน้อยจนถึงมีมาก ทำให้เพชรที่มีความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเจือปนนั้นราคาแพงไปด้วย แต่เพชรสวยนั้นไม่จำเป็นต้องไร้ตำหนิซะทีเดียวเพราะบางครั้งตำหนิต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะมองเห็นไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เราสามารถจัดระดับความบริสุทธิ์ของเพชรได้ 6 ระดับ ดังนี้
1.FL (Flawless) - ไร้ตำหนิ ทั้งภายนอกและภายใน ราคาสูง
2.IF (Internal Flawless) - มีตำหนิเล็กมากๆ เห็นได้ยาก บางครั้งอาจเห็นได้ตรงเหลี่ยมพาวิเลียนเท่านั้น หรือไม่เห็นเลยจากการใช้กล้องขยาย 10 เท่า
3.VVS1/VVS2 (Very Very Slight Inclusions) มีตำหนิเล็กมาก ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องที่ขยาย 10 เท่าถึงจะมองเห็น
4.VS1/VS2 (Very Slight Inclusions) มีตำหนิเล็กน้อย บางจุดอาจมองด้วยตาเปล่าได้ แต่ต้องใช้กล้องขยาย 10 เท่าถึงจะเห็นทั้งหมด
5.SI1/SI2 (Slight Inclusions, 99% Eye Clean)มีตำหนิน้อย 1คนใน100คน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และ ใช้กล้องขยาย 10 เท่าถึงจะเห็นชัดเจน
6.I1/I2/I3 (Imperfect) มีตำหนิเด่นชัด สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องใช้กล้องขยาย10เท่า ราคาสมเหตุสมผล เหมาะสำหรับคนงบน้อย