ข้อแตกต่าง แหวนหมั้น&แหวนแต่งงาน

การสวมแหวนหมั่นกับแหวนแต่งงาน ตามธรรมเนียมแต่งงานแบบคริสต์ของต่างประเทศแหวนหมั้น และ แหวนแต่งงานจะแตกต่างกัน

แหวนหมั้น นิยมใช้เป็นแหวนเพชร ฝ่ายผู้หญิงจะสวมจากวันที่ทางฝ่ายชายได้สู่ขอแต่งงานจนถึงวันแต่งงาน

แหวนแต่งงาน  จะเป็นแหวนคนละวงกับแหวนหมั้น โดยทั่วไปสำหรับฝ่ายชายนิยมเป็นแหวนเกลี้ยง   ฝ่ายหญิง บ้างนิยมมีเพชรประดับเล็กน้อยในพิธีแต่งงานแบบคริสต์ หลังจากที่ได้มีการกล่าวคำสาบานแล้วจะเป็นขั้นตอนของพิธีแลกแหวนแต่งงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เมื่อคนทั้ง 2 ได้สวมแหวนแล้ว แหวนนั้นก็จะถูกสวมติดนิ้วมือไวัตลอดไป เรามักจะสังเกตุเห็นฝรั่งสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย นั่นหมายถึงเขาเหล่านั้นแต่งงานแล้ว

ข้อแตกต่าง แหวนหมั้น&แหวนแต่งงาน

การสวมแหวนหมั่นกับแหวนแต่งงาน ตามธรรมเนียมแต่งงานแบบคริสต์ของต่างประเทศแหวนหมั้น และ แหวนแต่งงานจะแตกต่างกัน

แหวนหมั้น นิยมใช้เป็นแหวนเพชร ฝ่ายผู้หญิงจะสวมจากวันที่ทางฝ่ายชายได้สู่ขอแต่งงานจนถึงวันแต่งงาน

แหวนแต่งงาน  จะเป็นแหวนคนละวงกับแหวนหมั้น โดยทั่วไปสำหรับฝ่ายชายนิยมเป็นแหวนเกลี้ยง   ฝ่ายหญิง บ้างนิยมมีเพชรประดับเล็กน้อยในพิธีแต่งงานแบบคริสต์ หลังจากที่ได้มีการกล่าวคำสาบานแล้วจะเป็นขั้นตอนของพิธีแลกแหวนแต่งงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว เมื่อคนทั้ง 2 ได้สวมแหวนแล้ว แหวนนั้นก็จะถูกสวมติดนิ้วมือไวัตลอดไป เรามักจะสังเกตุเห็นฝรั่งสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย นั่นหมายถึงเขาเหล่านั้นแต่งงานแล้ว