อีกหนึ่งคุณค่าแห่งเพชร Heart&Arrow

เพชร Heart & Arrow (ideal Cut) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเพชร H&A นั้น เป็นเพชรที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นเพชรทรงกลม (Round Brilliant) มีเหลี่ยมการเจียระไนเหลี่ยมที่ประณีต สวยสมบูรณ์แบบ มากที่สุด ทุกขั้นตอนการเจียระไน ต้องอาศัยความแม่นยำ ทั้งในด้านสัดส่วน (Proportion) ความ สมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish) ซึ่งความสมดุลทั้งหมดนี้ทำให้เพชร Heart&Arrow เปล่งประกายสะท้อนความงดงามได้อย่างเต็มที่ เหนือกว่าเพชรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

แม้สังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าเพชร Heart & Arrow มีประกายความงดงามมากที่สุด เมื่อใช้กล้องพิเศษ Heart & Arrow Loupe สำหรับส่องดูเพชร Heart & Arrow โดยเฉพาะ สิ่งที่ได้เห็นคือรูปแบบการเจียระไนแบบพิเศษ ซึ่งเมื่อมองผ่านกล้องจากด้านบน (face-up) จะเห็น pattern รูปลูกศร จำนวน 8 ดอก ซึ่งมีขนาดและสัดส่วนเท่ากันอย่างชัดเจน และเมื่อ
มองผ่านกล้องจากด้านล่าง (Bottom up) ก็จะเห็น pattern รูปหัวใจ 8 ดวงที่สมบูรณ์เช่นกัน การเจียระไนแบบพิเศษนี้เองที่ทำให้เพชร Heart & Arrow มีปริมาณแสงที่สะท้อนกลับออก มาสมบูรณ์แบบ

แต่ในการเจียระไนเพชรเพื่อให้ได้เพชรที่มีสัดส่วนงดงามสมบูรณ์แบบ “Heart&Arrow” เช่นนี้ จะต้องตัดเนื้อเพชรดิบ (Rough Diamonds) ออกไปมากกว่าการเจียระไนเพชรแบบอื่นๆ ตัวอย่าง เช่นก้อนเพชรดิบหนัก 5 กะรัต หากต้องการรักษาน้ำหนัก และนำมาเจียระไนเป็น “เหลี่ยมอินเดีย” แล้วเมื่อเจียระไนเสร็จ เพชร (Polished Diamond) ที่ได้ อาจมีน้ำหนักสูงถึง 4 กะรัต หรือถ้าเจีย ระไนเป็นแบบอื่นๆ อย่าง “เหลี่ยมเบลเยียม” อาจมีน้ำหนัก 3 กะรัต “เหลี่ยมรัชเชี่ยน” อาจมีน้ำ หนัก 2 กะรัต และอาจเหลือเพียงแค่ 1 กะรัต หากเจียระไนเป็นแบบ “Heart & Arrow” นั่นจึง เป็นเหตุผลว่าทำไม เพชรที่ เจียระไนแบบ “Heart & Arrow” H Color จึงมีราคาสูงกว่าเพชร ที่เจียระไนแบบอื่น เป็นเท่าตัว

อีกหนึ่งคุณค่าแห่งเพชร Heart&Arrow

เพชร Heart & Arrow (ideal Cut) หรือเรียกสั้นๆ ว่าเพชร H&A นั้น เป็นเพชรที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นเพชรทรงกลม (Round Brilliant) มีเหลี่ยมการเจียระไนเหลี่ยมที่ประณีต สวยสมบูรณ์แบบ มากที่สุด ทุกขั้นตอนการเจียระไน ต้องอาศัยความแม่นยำ ทั้งในด้านสัดส่วน (Proportion) ความ สมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish) ซึ่งความสมดุลทั้งหมดนี้ทำให้เพชร Heart&Arrow เปล่งประกายสะท้อนความงดงามได้อย่างเต็มที่ เหนือกว่าเพชรทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

แม้สังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าเพชร Heart & Arrow มีประกายความงดงามมากที่สุด เมื่อใช้กล้องพิเศษ Heart & Arrow Loupe สำหรับส่องดูเพชร Heart & Arrow โดยเฉพาะ สิ่งที่ได้เห็นคือรูปแบบการเจียระไนแบบพิเศษ ซึ่งเมื่อมองผ่านกล้องจากด้านบน (face-up) จะเห็น pattern รูปลูกศร จำนวน 8 ดอก ซึ่งมีขนาดและสัดส่วนเท่ากันอย่างชัดเจน และเมื่อ
มองผ่านกล้องจากด้านล่าง (Bottom up) ก็จะเห็น pattern รูปหัวใจ 8 ดวงที่สมบูรณ์เช่นกัน การเจียระไนแบบพิเศษนี้เองที่ทำให้เพชร Heart & Arrow มีปริมาณแสงที่สะท้อนกลับออก มาสมบูรณ์แบบ

แต่ในการเจียระไนเพชรเพื่อให้ได้เพชรที่มีสัดส่วนงดงามสมบูรณ์แบบ “Heart&Arrow” เช่นนี้ จะต้องตัดเนื้อเพชรดิบ (Rough Diamonds) ออกไปมากกว่าการเจียระไนเพชรแบบอื่นๆ ตัวอย่าง เช่นก้อนเพชรดิบหนัก 5 กะรัต หากต้องการรักษาน้ำหนัก และนำมาเจียระไนเป็น “เหลี่ยมอินเดีย” แล้วเมื่อเจียระไนเสร็จ เพชร (Polished Diamond) ที่ได้ อาจมีน้ำหนักสูงถึง 4 กะรัต หรือถ้าเจีย ระไนเป็นแบบอื่นๆ อย่าง “เหลี่ยมเบลเยียม” อาจมีน้ำหนัก 3 กะรัต “เหลี่ยมรัชเชี่ยน” อาจมีน้ำ หนัก 2 กะรัต และอาจเหลือเพียงแค่ 1 กะรัต หากเจียระไนเป็นแบบ “Heart & Arrow” นั่นจึง เป็นเหตุผลว่าทำไม เพชรที่ เจียระไนแบบ “Heart & Arrow” H Color จึงมีราคาสูงกว่าเพชร ที่เจียระไนแบบอื่น เป็นเท่าตัว